Da li ste spremni da podignete
prodaju na viši nivo?

Povećajte prodaju stvarajući duboku segmentaciju podataka o potrebama svojih korisnika i nudeći im proizvode i usluge koji zadovoljavaju njihove potrebe.
PREUZMI eBOOK

  Da li ste spremni
  da podignete
  prodaju na
  viši nivo?

  Povećajte prodaju stvarajući duboku segmentaciju podataka o potrebama svojih korisnika i nudeći im proizvode i usluge koji zadovoljavaju njihove potrebe.
  PREUZMI eBOOK

   Selecta – platforma za povećanje lojalnosti vaših korisnika

   Selecta platforma za povećanje lojalnosti platforma

   Povećajte prodaju pružajući
   izuzetno korisničko iskustvo 

   Selecta omogućava razvoj i unapređenje odnosa sa korisnicima personalizacijom i prilagođavanjem proizvoda i usluga karakterističnih za njihove individualne potrebe. Kompanija koja u realnom vremenu reaguje na potrebe svojih korisnika i nudi prave proizvode i usluge na željenom kanalu, postaće njegov prvi izbor, povećaće stopu zadržavanja korisnika, privući će nove korisnike i napredovaće kao lider na tržištu u digitalnoj budućnosti.

   Layer
   Layer
   • Korisnici uvek na raspolaganju imaju informacije koje si im u tom trenutku potrebne
   • Mogu u bilo kom trenutku da prate status svojih porudžbina
   • U slučaju nezadovoljstva proizvodom, reklamacije mogu da popunjavaju online
   • Kada poruče proizvod, korisnicima se pojavljuje anketa o iskustvu kupovine
   • Merenjem zadovoljstva korisnika se konstantno poboljšava proces kupovine

   Povećajte prodaju pružajući izuzetno korisničko iskustvo

   Selecta omogućava razvoj i unapređenje odnosa sa korisnicima personalizacijom i prilagođavanjem proizvoda i usluga karakterističnih za njihove individualne potrebe. Kompanija koja u realnom vremenu reaguje na potrebe svojih korisnika i nudi prave proizvode i usluge na željenom kanalu, postaće njegov prvi izbor, povećaće stopu zadržavanja korisnika, privući će nove korisnike i napredovaće kao lider na tržištu u digitalnoj budućnosti.

   Layer
   Layer
   • Korisnici uvek na raspolaganju imaju informacije koje si im u tom trenutku potrebne
   • Mogu u bilo kom trenutku da prate status svojih porudžbina
   • U slučaju nezadovoljstva proizvodom, reklamacije mogu da popunjavaju online
   • Kada poruče proizvod, korisnicima se pojavljuje anketa o iskustvu kupovine
   • Merenjem zadovoljstva korisnika se konstantno poboljšava proces kupovine

   Izazovi koje platforma rešava

   Izazovi koje platforma rešava

   KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

   Ne postižete da obradite sve dolazne pozive?

   Ostvarite efikasnu komunikaciju sa korisnicima i budite dostupni 24/7!

   AUTOMATIZACIJA PROCESA

   Vaše kampanje su neefikasne i ne uspevate da pratite žalbe korisnika?

   Automatizujte kampanje, prodajne procese i dodeljivanje taskov i jasno pratite učinak, rešavajući žalbe vaših korisnika na jednostavniji način!

   KORIŠĆENJE PODATAKA

   Nemate potpune i konsolidovane podatke o vašim korisnicima?

   Upoznajte korisnike, iskoristite podatke i ponudite pravi proizvod u pravo vreme!

   Budite korak ispred svojih korisnika

   Budite korak ispred svojih korisnika

   Sistemi za preporuku predstavljaju važan deo online prodavnica. Kombinovanjem pretraga korisnika, podataka o vezama između proizvoda i pretraga sličnih korisnika, sistemi za preporuku pružaju korisnicima nove opcije za pregled u skladu sa njihovim preferencijama. Korak dalje predstavljaju modeli mašinskog učenja za istu svrhu.

   Model Next Best Offer računa tendenciju korisnika ka kupovini ili korišćenju proizvoda kompanije. Ovaj prediktivni model donosi odluke na osnovu prethodnog ponašanja korisnika prema kompaniji. Pouzdanosti NBO modela pri prepoznavanju korisnika koji bi koristili/kupili proizvode kompanije dostiže i 85%.

   360° pregled vaših korisnika

   360° pregled vaših korisnika

   Selecta omogućava 360 pregled korisnika na osnovu podataka prikupljenih sa različitih izvora. Tu spadaju prethodne kupovine, segmenti kojima korisnici pripadaju (npr. brend koji najčešće kupuju), istorija kupovine, aktivne žalbe, zadovoljstvo korisnika, prethodne komunikacije sa svih komunikacionih kanala, najbolja seledeća ponuda itd. I to nije sve, Selecta omogućava 360 pregled i na prodajnom mestu, u kraćoj formi koja je dovoljna da u visokoj meri utiče na povećanje prodaje i zadovoljstvo korisnika.

   Koliko puta vam se desilo da dobijete informaciju da ste ispunili neki uslov za popust ili vezanu kupovinu, ali da da niste u prodavnici? Sa Selectom, na osnovu loyalty programa, prodavci na licu mesta imaju pregled korisnika i mogu ponuditi korisnicima određene pogodnosti u zavisnosti od njihovog statusa.

   Kako da unapredite odnos sa
   korisnicima?  

   Moduli Selecta platforme prate svaki korak Customer Journey-a i utiču na povećanje zadovoljstva vaših korisnika

   Kako da unapredite odnos sa korisnicima

   Moduli Selecta platforme prate svaki korak Customer Journey-a i utiču na povećanje zadovoljstva vaših korisnika

   Osvojite korisnike otkrivajući njihove potrebe i gradeći bliske odnose sa njima

   Osvojite korisnike otkrivajući njihove potrebe i gradeći bliske odnose sa njima

   Model mašinskog učenja za naprednu segmentaciju korisnika uzima u obzir različite parametre kupovine i demografske podatke korisnika. Model pruža mogućnost kompaniji da bolje razume svoje korisnike i u skladu sa dobijenim segmentima kreira odgovarajuće personalizovane ponude i kampanje. Na ovaj način, svaki korisnik je opisan odgovarajućim skupom tagova prema svom prethodnom ponašanju ispoljenom ka kompaniji (kupljeni proizvodi, kanali komunikacije, kanali kupovine..).

   SPORT

   VRSTA
   PROIZVODA

   TIP
   PROIZVODA

   KUPOVINA
   NA AKCIJI

   ULAGANJE ŽALBI
   I REKLAMACIJA

   POPULARNOST
   PROIZVODA

   BREND
   PROIZVODA

   NIVO NAPREDNOSTI
   PROIZVODA

   LOKACIJA
   OBJEKTA

   Predvidite ponašanje vašeg korisnika

   Predvidite ponašanje vašeg korisnika 

   Segmentacija korisnika omogućava ne samo bolje razumevanje korisničkih navika, već i praćenje kretanja korisnika kroz segmente. Praćenjem kretanja, kompanija može da prati zadovoljstvo, tj. nezadovoljstvo korisnika i reaguje u skladu sa rezultatima.

   Za svaku kompaniju je moguće definisati model predikcije za korisnike koji imaju tendenciju da pređu u neaktivan segment ili da prestanu da budu korisnici. Ako bi to bio prelazak u neaktivan segment korisnika, ovaj model bi za određeni period predviđao upravo ove slučajeve za svakog korisnika, i kompanija bi za svakog korisnika dobila verovatnoću prelaska tog korisnika u neaktivni segment i mogla bi da preduzme mere kako bi to sprečila.

   Otkrijte koju vam vrednost donosi vaš korisnik

   Otkrijte koju vam vrednost
   donosi vaš korisnik

   Model Customer Lifetime Value predviđa vrednost koju će korisnik doneti kompaniji u periodu od godinu dana. U skladu sa rezultatima modela, kompanija može da:

   • Analizira trend profitabilnosti korisnika
   • Razlikuje segmente korisnika koji imaju visok/nizak CLV ili kojima on raste/opada
   • Analizira ponašanje profitabilnih korisnika i kanale koje koriste, tako da se u budućnosti investira u njihovo povećanje
   • Proceni da li treba ulagati u zadržavanje korisnika prema vrednosti koju donosi kompaniji

   Razvijte sistem nagrada za vaše korisnike

   Razvijte sistem nagrada
   za vaše korisnike kroz: 

   Aktivacija korisnika kroz
   personalizovane ponude

   Poznavanje vrednosti
   korisnika koju donosi

   Uticaj na rast korisnika
   u okviru segmenta,
   potom prelazak u bolji

   Model za nagrađivanje koristi rezultate modela za sledeću najbolju ponudu, segmentaciju korisnika, customer lifetime value i koristi ih za personalizaciju nagrada koje se šalju korisnicima.

   Na primer ako imamo Korisnika 1- koji je premium korisnik, CLV 600e, model je prepoznao da je za njega Sledeća najbolja ponuda Adidas oprema za trening, najbolja nagrada za ovog korisnika bi trebalo da bude vaučer za kupovinu Adidas opreme x vrednosti.

   Na drugoj strani ako imamo Korisnika 2- koji je aktivan korisnik, CLV 150e, model je prepoznao takođe da je za njega Sledeća najbolja ponuda Adidas oprema za trening, najbolja nagrada za ovog korisnika bi trebalo da bude vaučer za kupovinu Adidas patika za trening ili vaučer za kupovinu Adidas opreme y vrednosti.

   Ako korisnik ima veliki potencijal za prelazak u viši segment ili je jako profitabilan za kompaniju, model će izvršiti preporuku najbolje nagrade za korisnika, koja će ga stimulisati da pređe u viši segment.

   Feedback Management

   Layer
   Layer

   Svaka akcija korisnika (kupovina, reklamacija) pokreće mini anketu, koju zaposleni definišu, i u zavisnosti od odgovora korisnika i njegovog zadovoljstva dalje se sprovode akcije. Odgovor korisnika predstavlja feedback za reagovanje.

   Feedback Management

   Layer
   Layer

   Svaka akcija korisnika (kupovina, reklamacija) pokreće mini anketu, koju zaposleni definišu, i u zavisnosti od odgovora korisnika i njegovog zadovoljstva dalje se sprovode akcije. Odgovor korisnika predstavlja feedback za reagovanje.

   Šta naši korisnici
   kažu o Selecta rešenju?

   „Selecta nam je omogućila da bolje upoznamo klijenta i značajno smanjimo vreme potrebno da uslužimo klijente koji pozivaju ili dolaze u poslovnicu. Takođe, postavljanje prodajnih ciljeva je transparentno i pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih. Osim automatizacije prodajnog procesa, Selecta nam je omogućila automatizaciju upravljanja kampanjama, uz precizne metrike i pokrivenost svih kanala na kojima se klijent pojavljuje. Ne samo da sada bolje poznajemo svoje klijente, vec možemo da im pošaljemo pravu ponudu u pravo vreme na njihovom preferiranom kanalu.“

   Petar Blagojević,
   Managing Director | Filip Travel

   Image
   Saznajte više

   Šta naši korisnici
   kažu o Selecta rešenju?

   Image module

   „Selecta nam je omogućila da bolje upoznamo klijenta i značajno smanjimo vreme potrebno da uslužimo klijente koji pozivaju ili dolaze u poslovnicu. Takođe, postavljanje prodajnih ciljeva je transparentno i pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih. Osim automatizacije prodajnog procesa, Selecta nam je omogućila automatizaciju upravljanja kampanjama, uz precizne metrike i pokrivenost svih kanala na kojima se klijent pojavljuje. Ne samo da sada bolje poznajemo svoje klijente, vec možemo da im pošaljemo pravu ponudu u pravo vreme na njihovom preferiranom kanalu.“

   Petar Blagojević,
   Managing Director | Filip Travel

   Image
   Saznajte više

   Cena

   Zatražite podatke o proizvodu, demo našeg rešenja i cene.

   Spremni smo da vam odgovorimo na sva pitanja
   i potpuno razumemo vaše poslovne potrebe,
   tako da možete dobiti ponudu.

   Naše rešenje je potpuno modularno. Zajedno
   sa vama radimo na određivanju modula u skladu sa
   vašim poslovnim potrebama!

    

    Cena

    Zatražite podatke o proizvodu, demo našeg rešenja i cene.

    Spremni smo da vam odgovorimo na sva pitanja i potpuno razumemo vaše poslovne potrebe, tako da možete dobiti ponudu. 

    Naše rešenje je potpuno modularno. Zajedno sa vama radimo na određivanju modula u skladu sa vašim poslovnim potrebama!

     Upoznajte
     vaše korisnike
     bolje.

     PREUZMITE LIGHTPAPER

     Preuzmite lightpaper

      Saga d.o.o. Beograd
      Deo New Frontier Group kompanije
      Bulevar Zorana Đinđića 64a
      11070 Beograd | SRBIJA
      saga.rs
      selecta@saga.rs

      Upoznajte

      vaše korisnike

      bolje.

      GET LIGHTPAPER

      Preuzmite lightpaper

       Saga d.o.o. Belgrade
       Member of New Frontier Group

       64a Zorana Đinđića Blvd.
       11070 Beograd | SERBIA

       saga.rs
       selecta@saga.rs