OVO NIJE
JOŠ JEDAN CRM!
Platforma koja omogućava rast prodaje i gradi odlične odnose sa vašim korisnicima. SOLUTION OVERVIEW

Selecta je CRM platforma nove generacije, zasnovana na veštačkoj inteligenciji koja doprinosi:

Povećanju vaše prodaje – kreirajući duboku segmentaciju podataka o zahtevima vaših korisnika i nudeći im proizvode i usluge koji zadovoljavaju njihove potrebe.

Optimizaciji marketinških kampanja – Selecta svodi na minimum potrebu za masovnim marketinškim kampanjama, targetirajući korisnike sa pravim proizvodom na komunikacionom kanalu koji korisnik preferira.

Povećanju zadovoljstva korisnika – Razvijajući i unapređujući odnose sa kupcima personalizacijom i prilagođavanjem proizvoda i usluga karakterističnih za njihove individualne potrebe.

BANKING Selecta omogućava razvoj i unapređenje odnosa sa korisnicima personalizacijom i prilagođavanjem proizvoda i usluga karakterističnih za njihove individualne potrebe. Kompanija koja u realnom vremenu reaguje na potrebe svojih korisnika i nudi prave proizvode i usluge na željenom kanalu, povećaće stopu zadržavanja korisnika, privući će nove korisnike i povećati lojalnost korisnika. bankarstvo? RETAIL Selecta omogućava razvoj i unapređenje odnosa sa korisnicima personalizacijom i prilagođavanjem proizvoda i usluga karakterističnih za njihove individualne potrebe. Kompanija koja u realnom vremenu reaguje na potrebe svojih korisnika i nudi prave proizvode i usluge na željenom kanalu, povećaće stopu zadržavanja korisnika, privući će nove korisnike i povećati lojalnost korisnika. retail? RETAIL U telco industriji se pokazalo da je sticanje novih korisnika čak i do 5 puta skuplje od zadržavanja postojećih. Iz tog razloga razvili smo napredni churn prediction model koji prepoznaje korisnike koji imaju nameru da prestanu sa korišćenjem neke usluge ili čak da pređu kod konkurencije. Selectin churn model rano prepoznaje korisnike za koje postoji mogućnost da odu i tačno određuje koje korake telco kompanija može da preduzme kako bi popravila retention rate. telekomunikacije?
Da li ste spremni za data driven

Iskoristite moć podataka

Solution Kompanije sa velikim bazama podataka korisnika imaju izrazitu prednost. Selecta, korišćenjem big data i koncepta data lake, sve podatke prikuplja i centralizuje kako bi se poboljšali poslovni procesi kompanije. Prikupljeni podaci o potrošačkim navikama korisnika i reakcijama na marketinške kampanje omogućavaju kompanijama efikasno donošenje odluka. Operational module OPERATIVNI MODUL Operativni modul pruža kompletan pregled korisnika (360° pregled). Kroz potpuno definisani i kontrolisani prodajni proces, Selecta omogućava praćenje potencijalnih prodajnih prilika od prve faze do finalizacije prodajnog procesa. Operativni modul pojednostavljuje svakodnevne aktivnosti i omogućava visok nivo automatizacije procesa upravljanja prodajnim prilikama. Analytical module Selecta prikuplja podatke iz svih mogućih izvora, bilo da se radi o poseti web lokaciji, transakciji u eBankingu, razgovoru sa operaterima iz call centra, ćaskanju sa kompanijskim chatbotom, ili jednostavno poseta prodavnici ili filijali. Ovi podaci se obrađuju i predstavljaju ulazne podatke za modele mašinskog učenja. ANALITIČKI MODUL Analytical module Modul za upravljanje kampanjama čini marketinške napore efikasnijim i više personalizovanim. Alat za upravljanje kampanjama omogućava korisniku da kreira i izvršava personalizovane kampanje za segmentirane grupe korisnika. MODUL ZA UPRAVLJANJE KAMPANJAMA

Selecta – platforma koja odgovara vašem poslovanju! U potpunosti

Kao što smo rekli, ovo nije još jedan CRM, to je platforma za odnose koja se potpuno prilagođava vašim poslovnim procesima i potrebama. Obavljamo detaljnu analizu i pregled poslovnih procesa pre implementacije, jer nam to omogućava da odgovorimo na potrebe klijenta. Imaćete kontrolne table i izveštaje koji će vam pružiti sve potrebne informacije za vaše poslovanje, zajedno definišemo vaše faze.

Relationship platforma sledeće generacije

Platforme za građenje odnosa sa korisnicima nove generacije treba da nastave tamo gde su tradicionalna platforme stale, transformišući korisničko iskustvo kroz sve komunikacione kanale.

Odlučivanje u realnom vremenu omogućava kompaniji viši nivo produktivnosti.

Upoznajte vaše korisnike bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

  Saga d.o.o. Beograd
  Deo New Frontier Group kompanije
  Bulevar Zorana Đinđića 64a
  11070 Beograd | SRBIJA
  saga.rs
  selecta@saga.rs