Operativni
modul

Hub za donošenje odluka
u realnom vremenu –

vaši korisnici dobijaju
ono što žele, na kanalu
koji preferiraju
, u pravo vreme.

PREUZMITE WHITEPAPER

Preuzmite whitepaper

Kako da donosite odluke zasnovane na podacima o klijentima u realnom vremenu?

Da li ste se ikada zapitali da li vaš CRM prikuplja sve podatke o vašim klijentima iz svih izvora i da li možete na osnovu tih podataka da donosite odluke u realnom vremenu? Selectu smo napravili kao hub za odlučivanje u realnom vremenu i to je upravo to – platforma koja omogućava kompanijama da automatski generišu leadove na osnovu ponašanja klijenata, tako da prodajni tim može odmah da reaguje na to.

Kako da donosite odluke zasnovane na podacima o klijentima u realnom vremenu?

Da li ste se ikada zapitali da li vaš CRM prikuplja sve podatke o vašim klijentima iz svih izvora i da li možete na osnovu tih podataka donositi odluke u realnom vremenu? Selectu smo napravili kao hub za odlučivanje u realnom vremenu i to je upravo to – platforma koja omogućava kompanijama da automatski generišu leadove na osnovu ponašanja klijenata, tako da prodajni tim može odmah da reaguje na to.

Benefiti

REALAN I KOMPLETAN PRIKAZ VAŠIH KORISNIKA
Naš 360 pregled klijenta daje vam tačan pregled i statistiku vaših klijenata, što je važno za vaše poslovanje. Sve je definisano u skladu sa vašim poslovanjem.
PRAĆENJE PRODAJNOG PROCESA KROZ SVE FAZE
Brzo konvertovanje lead-ova u korisnike.
SAVETODAVNA FUNKCIJA
Na pravi način postupajte sa svojim premium klijentima kroz Selecta savetodavnu funkciju.
KORIŠĆENJEM SELECTE SMANJUJETE ODLAZAK KORISNIKA
Ovaj postupak se pokreće kada klijent ima tendenciju da prestane da koristi vaš proizvod. Kroz ovaj proces, Selecta definiše aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi povećali zadovoljstvo korinsika i kako bi nastavio da koristi vase usluge ili proizvod.

Karakteristike

Prikaz ostvarenja zaposlenih pruža pregled trenutnih ključnih indikatora performansi. Selecta svojim klijentima pruža odlične mogućnosti nadogradnje sa grafikonima i prikazima. Prikazi Selecte zavise od funkcije zaposlenog, što znači da različiti korisnici imaju različit pregled (tj. menadžer filijale ima pregled svoje filijale i svih zaposlenih u toj branši; regionalni menadžer ima pregled performansi u celom regionu).

Image module

360 prikaz je temelj koji čini odnose s klijentima iskustvenim – ključ za dugogodišnje odnose s korisnicima i pozitivne preporuke. Kompanija može dobiti sveobuhvatan prikaz korisnika korišćenjem podataka iz različitih izvora i korisnikovog ponašanja. 360 prikaz omogućava prilagođavanje korisnicima, prediktivnu analizu i podstiče njihovu lojalnost.

Image module

Selecta omogućava kompanijama da automatski prikupe lead-ove na više kanala i brzo ih pretvore u potencijalne prilike. Selecta podržava dizajniranje poslovnih pravila kako bi leadove povezao sa adekvatnom osobom iz prodaje, bazirano na regionu, timu ili specijalnosti.

Osim što brzo reaguje na potrebe klijenata i skraćuje vreme, kompanija može da razume ROI marketinških programa (kampanja) i njihov uticaj na prodajni kanal. Merenje efektivnosti kampanja bazirano na različitim parametrima, uključujući kreirane leadove, nove mogućnosti, close-won ponude, stopu dobitka itd.

Image module

Na primer u bankarskoj industriji, savetodavni modul je alat za CRM menadžere koji rade sa premium klijentima. Savetodavni modul obezbeđuje sve relevantne informacije na jednom mestu: klijentove finansijske potrebe i planove, kao i finansijske ciljeve i ponude predložene od strane CRM menadžera. Korisnik takođe može videti i interakciju sa klijentima (sastanci, pozivi, itd.).

Image module

Selecta pruža poseban modul za proces zadržavanja korisnika. Pošto je zadržavanje korisnika od velikog značaja u mnogim industrijama, kao što su bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije itd., smanjenje stope napuštanja korisnika je glavni cilj ovog modula. Korisnik može lako da uoči ako je klijent već u fazi zadržavanja, kao i šta mu je ponuđeno i šta ga je navelo da ostane u banci i šta ga je navelo da nastavi sa korišćenjem određene usluge / proizvoda.

Image module

Najbolji način da se osigura da se zadaci i aktivnosti u fazi prodaje izvode u pravo vreme je da ti zadaci i aktivnosti postanu deo faze prodaje unutar CRM-a. Različiti zadaci i aktivnosti se mogu staviti kao prioriteti, tako da moraju da se završe i provere pre nego što se pređe na sledeću fazu. Selecta takođe podržava dodeljivanje zadataka zaposlenima i obaveštavanje ukoliko zadatak nije završen. Zaposleni takođe dobijaju podsetnike za zadatke, kao što je na primer. pozivanje klijenta, sastanak, slanje e-mail-a itd.

Image module

Prikaz ostvarenja zaposlenih pruža pregled trenutnih ključnih indikatora performansi. Selecta svojim klijentima pruža odlične mogućnosti nadogradnje sa grafikonima i prikazima. Prikazi Selecte zavise od funkcije zaposlenog, što znači da različiti korisnici imaju različit pregled (tj. menadžer filijale ima pregled svoje filijale i svih zaposlenih u toj branši; regionalni menadžer ima pregled performansi u celom regionu).

Image module

360 prikaz je temelj koji čini odnose s klijentima iskustvenim – ključ za dugogodišnje odnose s korisnicima i pozitivne preporuke. Kompanija može dobiti sveobuhvatan prikaz korisnika korišćenjem podataka iz različitih izvora i korisnikovog ponašanja. 360 prikaz omogućava prilagođavanje korisnicima, prediktivnu analizu i podstiče njihovu lojalnost.

Image module

Selecta omogućava kompanijama da automatski prikupe lead-ove na više kanala i brzo ih pretvore u potencijalne prilike. Selecta podržava dizajniranje poslovnih pravila kako bi leadove povezao sa adekvatnom osobom iz prodaje, bazirano na regionu, timu ili specijalnosti.

Osim što brzo reaguje na potrebe klijenata i skraćuje vreme, kompanija može da razume ROI marketinških programa (kampanja) i njihov uticaj na prodajni kanal. Merenje efektivnosti kampanja bazirano na različitim parametrima, uključujući kreirane leadove, nove mogućnosti, close-won ponude, stopu dobitka itd.

Image module

Na primer u bankarskoj industriji, savetodavni modul je alat za CRM menadžere koji rade sa premium klijentima. Savetodavni modul obezbeđuje sve relevantne informacije na jednom mestu: klijentove finansijske potrebe i planove, kao i finansijske ciljeve i ponude predložene od strane CRM menadžera. Korisnik takođe može videti i interakciju sa klijentima (sastanci, pozivi, itd.).

Image module

Selecta pruža poseban modul za proces zadržavanja korisnika. Pošto je zadržavanje korisnika od velikog značaja u mnogim industrijama, kao što su bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije itd., smanjenje stope napuštanja korisnika je glavni cilj ovog modula. Korisnik može lako da uoči ako je klijent već u fazi zadržavanja, kao i šta mu je ponuđeno i šta ga je navelo da ostane u banci i šta ga je navelo da nastavi sa korišćenjem određene usluge / proizvoda.

Image module

Najbolji način da se osigura da se zadaci i aktivnosti u fazi prodaje izvode u pravo vreme je da ti zadaci i aktivnosti postanu deo faze prodaje unutar CRM-a. Različiti zadaci i aktivnosti se mogu staviti kao prioriteti, tako da moraju da se završe i provere pre nego što se pređe na sledeću fazu. Selecta takođe podržava dodeljivanje zadataka zaposlenima i obaveštavanje ukoliko zadatak nije završen. Zaposleni takođe dobijaju podsetnike za zadatke, kao što je na primer. pozivanje klijenta, sastanak, slanje e-mail-a itd.

Image module
Image
Sledeći modul
Image
Sledeći modul
Image
Sledeći modul

Upoznajte
vaše korisnike
bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Beograd
Deo New Frontier Group kompanije
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Beograd | SRBIJA
saga.rs
selecta@saga.rs

Upoznajte

vaše korisnike

bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Belgrade
Deo New Frontier Group kompanije

64a Zorana Đinđića Blvd.
11070 Beograd | SRBIJA

saga.rs
selecta@saga.rs