Proces
implementacije

U doba novog ekosistema podataka i hiper relevantnosti za kupce, prioritet je postati kompanija koja svoje poslovanje zasniva na podacima.

Prvo, kompanije treba da imaju jasnu stratešku viziju i vrednost realizacije ovakvog polovanja kao podršku celokupnoj strategiji.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Request a lightpaper

  Proces
  implementacije

  U doba novog ekosistema podataka i hiper relevantnosti za kupce, prioritet je postati kompanija koja svoje poslovanje zasniva na podacima.

  Prvo, kompanije treba da imaju jasnu stratešku viziju i vrednost realizacije ovakvog polovanja kao podršku celokupnoj strategiji.

  PREUZMITE LIGHTPAPER

  Request a lightpaper

   Agilni
   pristup

   Agilni pristup je proverena metoda za efikasan razvoj softvera. Pre nego što projekat započne, definisan je broj iteracija, što omogućava fleksibilni i stalni napredak, kao i razvoj projekta.

   Česti sastanci našeg tima i klijenata pružaju transparentnost, efikasnu komunikaciju i blagovremenu razmenu informacija i raspodelu resursa.

   Image module

   Agilni
   pristup

   Agilni pristup je proverena metoda za efikasan razvoj softvera. Pre nego što projekat započne, definisan je broj iteracija, što omogućava fleksibilni i stalni napredak, kao i razvoj projekta.

   Česti sastanci našeg tima i klijenata pružaju transparentnost, efikasnu komunikaciju i blagovremenu razmenu informacija i raspodelu resursa.

   Image module

   Poslovne analize

   Image module

   Vršimo detaljnu analizu i pregled
   poslovnih procesa pre implementacije.
   Veoma detaljno analiziramo procese, kroz intervjue,
   analizu trenutnih IT mogućnosti i aplikacija koje se koriste,
   ankete, dokumentaciju itd.
   Duboko razumevanje poslovnih procesa,
   uskih grla i potencijala za optimizaciju
   omogućava nam da odgovorimo na potrebe klijenta.

   Poslovne analize

   Vršimo detaljnu analizu i pregled poslovnih procesa pre implementacije.

   Veoma detaljno analiziramo procese, kroz intervjue, analizu trenutnih IT mogućnosti i aplikacija koje se koriste, ankete, dokumentaciju itd.

   Duboko razumevanje poslovnih procesa, uskih grla i potencijala za optimizaciju omogućava nam da odgovorimo na potrebe klijenta.

   Image module

   Radionice

   Radionice su najznačajniji deo razvoja softvera.

   Kroz radionice, sve zainteresovane strane su uključene i softverske funkcionalnosti definisane. Broj radionica varira u zavisnosti od zahteva.

   Kroz radionice, definišemo potrebne interfejse i integracione tačke.

   Image module

   Radionice

   Radionice su najznačajniji deo razvoja softvera.

   Kroz radionice, sve zainteresovane strane su uključene i softverske funkcionalnosti definisane. Broj radionica varira u zavisnosti od zahteva.

   Kroz radionice, definišemo potrebne interfejse i integracione tačke.

   Image module

   Pilot testiranje
   i obuke

   Image module

   Pilot testiranje je važno za prikupljanje korisnih informacija od korisnika. Na ovaj način se stvara prilika za napredak i poboljšanje softvera i pristupa.

   Uz to, obuka korisnika podjednako je važna i za transparentnost, razumevanje funkcionalnosti softvera, kao i prednosti platforme.

   Pilot testiranje
   i obuke

   Pilot testiranje je važno za prikupljanje korisnih informacija od korisnika. Na ovaj način se stvara prilika za napredak i poboljšanje softvera i pristupa.

   Uz to, obuka korisnika podjednako je važna i za transparentnost, razumevanje funkcionalnosti softvera, kao i prednosti platforme.

   Image module

   Kontinuirano
   unapređenje

   Kontinuirano unapređenje je značajan deo razvoja projekta.

   Slušanje svakodnevnih potreba klijenta i praćenje kretanja na tržištu omogućava nam kreiranje pogodnog i korisnog rešenja koje je rame uz rame sa vodećim globalnim rešenjima i kompanijama.

   Image module

   Kontinuirano
   unapređenje

   Kontinuirano unapređenje je značajan deo razvoja projekta.

   Slušanje svakodnevnih potreba klijenta i praćenje kretanja na tržištu omogućava nam kreiranje pogodnog i korisnog rešenja koje je rame uz rame sa vodećim globalnim rešenjima i kompanijama.

   Image module

   Upoznajte
   vaše korisnike
   bolje.

   PREUZMITE LIGHTPAPER

   Preuzmite lightpaper

    Saga d.o.o. Beograd
    Deo New Frontier Group kompanije
    Bulevar Zorana Đinđića 64a
    11070 Beograd | SRBIJA
    saga.rs
    selecta@saga.rs

    Upoznajte

    vaše korisnike

    bolje.

    PREUZMITE LIGHTPAPER

    Preuzmite lightpaper

     Saga d.o.o. Belgrade
     Deo New Frontier Group kompanije

     64a Zorana Đinđića Blvd.
     11070 Beograd | SRBIJA

     saga.rs
     selecta@saga.rs