Proces
implementacije

U doba novog ekosistema podataka i hiper relevantnosti za kupce, prioritet je postati kompanija koja svoje poslovanje zasniva na podacima.

Prvo, kompanije treba da imaju jasnu stratešku viziju i vrednost realizacije ovakvog polovanja kao podršku celokupnoj strategiji.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Request a lightpaper

Proces
implementacije

U doba novog ekosistema podataka i hiper relevantnosti za kupce, prioritet je postati kompanija koja svoje poslovanje zasniva na podacima.

Prvo, kompanije treba da imaju jasnu stratešku viziju i vrednost realizacije ovakvog polovanja kao podršku celokupnoj strategiji.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Request a lightpaper

Agilni
pristup

Agilni pristup je proverena metoda za efikasan razvoj softvera. Pre nego što projekat započne, definisan je broj iteracija, što omogućava fleksibilni i stalni napredak, kao i razvoj projekta.

Česti sastanci našeg tima i klijenata pružaju transparentnost, efikasnu komunikaciju i blagovremenu razmenu informacija i raspodelu resursa.

Image module

Agilni
pristup

Agilni pristup je proverena metoda za efikasan razvoj softvera. Pre nego što projekat započne, definisan je broj iteracija, što omogućava fleksibilni i stalni napredak, kao i razvoj projekta.

Česti sastanci našeg tima i klijenata pružaju transparentnost, efikasnu komunikaciju i blagovremenu razmenu informacija i raspodelu resursa.

Image module

Analize

Image module

Vršimo detaljnu analizu i pregled
poslovnih procesa pre implementacije.
Veoma detaljno analiziramo procese, kroz intervjue,
analizu trenutnih IT mogućnosti i aplikacija koje se koriste,
ankete, dokumentaciju itd.
Duboko razumevanje poslovnih procesa,
uskih grla i potencijala za optimizaciju
omogućava nam da odgovorimo na potrebe klijenta.

Analize

Vršimo detaljnu analizu i pregled poslovnih procesa pre implementacije.

Veoma detaljno analiziramo procese, kroz intervjue, analizu trenutnih IT mogućnosti i aplikacija koje se koriste, ankete, dokumentaciju itd.

Duboko razumevanje poslovnih procesa, uskih grla i potencijala za optimizaciju omogućava nam da odgovorimo na potrebe klijenta.

Image module

Radionice

Radionice su najznačajniji deo razvoja softvera.

Kroz radionice, sve zainteresovane strane su uključene i softverske funkcionalnosti definisane. Broj radionica varira u zavisnosti od zahteva.

Kroz radionice, definišemo potrebne interfejse i integracione tačke.

Image module

Radionice

Radionice su najznačajniji deo razvoja softvera.

Kroz radionice, sve zainteresovane strane su uključene i softverske funkcionalnosti definisane. Broj radionica varira u zavisnosti od zahteva.

Kroz radionice, definišemo potrebne interfejse i integracione tačke.

Image module

Pilot testiranje
i obuke

Image module

Pilot testiranje je važno za prikupljanje korisnih informacija od korisnika. Na ovaj način se stvara prilika za napredak i poboljšanje softvera i pristupa.

Uz to, obuka korisnika podjednako je važna i za transparentnost, razumevanje funkcionalnosti softvera, kao i prednosti platforme.

Pilot testiranje
i obuke

Pilot testiranje je važno za prikupljanje korisnih informacija od korisnika. Na ovaj način se stvara prilika za napredak i poboljšanje softvera i pristupa.

Uz to, obuka korisnika podjednako je važna i za transparentnost, razumevanje funkcionalnosti softvera, kao i prednosti platforme.

Image module

Kontinuirano
unapređenje

Kontinuirano unapređenje je značajan deo razvoja projekta.

Slušanje svakodnevnih potreba klijenta i praćenje kretanja na tržištu omogućava nam kreiranje pogodnog i korisnog rešenja koje je rame uz rame sa vodećim globalnim rešenjima i kompanijama.

Image module

Kontinuirano
unapređenje

Kontinuirano unapređenje je značajan deo razvoja projekta.

Slušanje svakodnevnih potreba klijenta i praćenje kretanja na tržištu omogućava nam kreiranje pogodnog i korisnog rešenja koje je rame uz rame sa vodećim globalnim rešenjima i kompanijama.

Image module

Upoznajte
vaše korisnike
bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Beograd
Deo New Frontier Group kompanije
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Beograd | SRBIJA
saga.rs
selecta@saga.rs

Upoznajte

vaše korisnike

bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Belgrade
Deo New Frontier Group kompanije

64a Zorana Đinđića Blvd.
11070 Beograd | SRBIJA

saga.rs
selecta@saga.rs