Oops...
Slider with alias campaign hero 11 not found.

Modul
za upravljanje
kampanjama

Bolje targetiranje.
Personalizovane ponude.
Efikasnije marketinške kampanje.

PREUZMITE WHITEPAPER

Preuzmite whitepaper

  Obraćajte se klijentu lično

  Sada je najvažnije biti tu za svoje korisnike, nudeći im ponude u realnom vremenu koje odražavaju njihove potrebe u trenutku kad god su im najpotrebnije. Zamislite da kampanju možete započeti u trenutku kada je vaš kupac na nekom od vaših komunikacionih ili prodajnih kanala? Upravo to vam omogućava naš Modul za upravljanje kampanjom.

  Image module

  Obraćajte se klijentu lično

  Sada je najvažnije biti tu za svoje korisnike, nudeći im ponude u realnom vremenu koje odražavaju njihove potrebe u trenutku kad god su im najpotrebnije. Zamislite da kampanju možete započeti u trenutku kada je vaš kupac na nekom od vaših komunikacionih ili prodajnih kanala? Upravo to vam omogućava naš Modul za upravljanje kampanjom.

  Image module

  Stopa konverzije +80%.
  Da, moguće je!

  Image module
  Sproveli smo istraživanje na primeru chatbota u banci da bi se dokazao značaj inbound kampanja.
  Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
  stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
  o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

  Stopa konverzije +80%.
  Da, moguće je!

  Image module
  Sproveli smo istraživanje na primeru chatbota u banci da bi se dokazao značaj inbound kampanja.
  Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
  stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
  o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

  Funkcionalnosti

  Image module

  Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

  Image module

  Obe vrste kampanja su u potpunosti podržane. Korisnici Selecte mogu precizno definisati spisak korisnika za odlazne kampanje, međutim, slanje najpogodnijih ponuda u realnom vremenu može se pokrenuti pojavljivanjem na bilo kojem dostupnom kanalu ili bilo kom drugom događaju.

  Image module

  Pravljenjem multistep kampanja za korisničko putovanje moguće je pratiti odgovore i reakcije korisnika na poslate ponude i koristiti ih kao ulaz za sledeće odluke i kampanje u realnom vremenu.

  Image module

  Moguće je uvesti već pripremljeni HTML sadržaj u Selectu ili ga vizualizovati pomoću alata za izgradnju kreativnih i originalnih pregleda.

  Image module

  Naš modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

  Image module

  Slanje nepersonalizovanih kampanja možda je bilo dovoljno u prošlosti, ali klijenti žele da im se obraćaju na ličnoj osnovi. Da bi povećao zadovoljstvo korisnika i stopu odgovora, naš alat omogućava visok nivo personalizacije različitim atributima.

   

  Image module

  Alat za upravljanje kampanjama pruža mogućnost generisanja potencijalnih klijenata prilikom slanja ponuda, a podaci o kvalifikovanim potencijalnim korisnicima dobijeni kroz kampanje automatski postaju ulazni podaci za proces upravljanja potencijalnim klijentima.

  Image module

  Korisnici Selecte mogu targetirati određenu grupu klijenata za kampanju. Pored ručnog korišćenja širokog spektra dostupnih filtera, naši algoritmi mogu segmentirati korisnike.

  Image module

  Kampanje ne moraju biti poslate odmah nakon kreiranja, korisnici Selecte mogu da ih zakažu za određeni datum, a takođe mogu da postavljaju ponavljajuće kampanje za određeni vremenski period.

  Image module

  Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

  Image module

  Obe vrste kampanje su podržane. Korisnik može isfiltrirati listu korisnika za outbound kampanje, kako bi kampanja bila pokrenuta nakon korisnikovog pojavljivanja na određenom kanalu.

  Image module

  Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

  Image module

  Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

  Image module

  Naš  modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

  Image module

  Slanje masovnih, nepersonalizovanih kampanja je prošlost. U cilju povećanja stope odgovora, Selecta omogućava visok nivo personalizacije po različitim atributima (ime, pol, godine, itd.)

  Image module

  Modul za upravljanje kampanjama je jedan od načina za generisanje leadova i kvalifikovani leadovi dobijeni kampanjom automatski postaju ulaz za proces lead menadžmenta

  Image module

  Korisnik može izabrati grupu korisnika za plasiranje kampanje. Pored ručnog filtriranja korisnika, naši algoritmi mogu izvršiti segmentaciju korisnika.

  Image module

  Kampanje ne moraju biti plasirane istog momenta, već korisnik može zakazati i podesiti ponavljanje kampanje.

  Benefiti

  MULTISTEP
  KAMPANJE
  Na osnovu odgovora i reakcija korisnika sprovode se prateće aktivnosti. Omogućava pravljenje kampanja za korisnička putovanja.
  ŠIROK
  SPEKTAR
  KANALA
  Svi dostupni kanali su pokriveni i moguće je dodavanje novih u bilo kom trenutku.
  ANALITIČKE
  KAMPANJE
  Kampanje se sprovode kao rezultat analitičkih modela.
  PRAĆENJE
  REZULTATA
  Učinak kampanje se prati i predstavlja kroz dobro vizualizovane višedimenzionalne izveštaje.
  KREIRANJE KAMPANJE
  U NEKOLIKO KLIKOVA
  Definisanje ciljne grupe i najpogodnijih ponuda putem korisničkog interfejsa vrlo je jednostavno i brzo.
  MULTISTEP
  KAMPANJE
  Na osnovu odgovora i reakcija korisnika sprovode se prateće aktivnosti. Omogućava pravljenje kampanja za korisnička putovanja.
  ŠIROK SPEKTAR
  KANALA
  Svi dostupni kanali su pokriveni i moguće je dodavanje novih u bilo kom trenutku.
  PRAĆENJE
  REZULTATA
  Učinak kampanje se prati i predstavlja kroz dobro vizualizovane višedimenzionalne izveštaje.
  PRAĆENJE
  REZULTATA
  Praćenje performansi kampanje.
  STVARANJE KAMPANJE
  U NEKOLIKO KLIKOVA
  Definisanje ciljne grupe i najpogodnijih ponuda putem korisničkog interfejsa vrlo je jednostavno i brzo.
  Image
  Sledeći modul
  Image
  Sledeći modul
  Image
  Sledeći modul

  Upoznajte
  vaše korisnike
  bolje.

  PREUZMITE LIGHTPAPER

  Preuzmite lightpaper

   Saga d.o.o. Beograd
   Deo New Frontier Group kompanije
   Bulevar Zorana Đinđića 64a
   11070 Beograd | SRBIJA
   saga.rs
   selecta@saga.rs

   Upoznajte

   vaše korisnike

   bolje.

   PREUZMITE LIGHTPAPER

   Preuzmite lightpaper

    Saga d.o.o. Belgrade
    Deo New Frontier Group kompanije

    64a Zorana Đinđića Blvd.
    11070 Beograd | SRBIJA

    saga.rs
    selecta@saga.rs