Modul
za upravljanje
kampanjama

Bolje targetiranje.
Personalizovane ponude.
Efikasnije marketinške kampanje.

PREUZMITE WHITEPAPER

Request a whitepaper

Zaboravite na plasiranje
bulk kampanja

Najefikasnije kampanje su kampanje u realnom vremenu kada su vaši korisnici na nekom od vaših kanala. Zamislite da pokrenete kampanju u trenutku kada je vaš korisnik na nekom od vaših komunikacionih kanala ili na vašem prodajnom kanalu? Upravo to vam omogućava naš modul za upravljanje kampanjama.

Image module

Zaboravite na plasiranje
bulk kampanje

Najefikasnije kampanje su kampanje u realnom vremenu kada su vaši korisnici na nekom od vaših kanala. Zamislite da pokrenete kampanju u trenutku kada je vaš korisnik na nekom od vaših komunikacionih kanala ili na vašem prodajnom kanalu? Upravo to vam omogućava naš modul za upravljanje kampanjama.

Image module

Stopa konverzije +80%.
Da, moguće je!

Image module

Na primer, pitanja i odgovori na chatbot platformi
treba da omoguće promene u realnom vremenu.
Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

Stopa konverzije +80%.
Da, moguće je!

Image module

Na primer, pitanja i odgovori na chatbot platformi treba
da omoguće promene u realnom vremenu.
Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

Funkcionalnosti

Image module

Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

Image module

Obe vrste kampanje su podržane. Korisnik može isfiltrirati listu korisnika za outbound kampanje, kako bi kampanja bila pokrenuta nakon korisnikovog pojavljivanja na određenom kanalu.

Image module

Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

Image module

Korisnik može jednostavno da kreira sadržaj za digitalne kanale, jednostavnim kopiranjem HTML sadržaja u Selectu.

Image module

Naš modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

Image module

Slanje masovnih, nepersonalizovanih kampanja je prošlost. U cilju povećanja stope odgovora, Selecta omogućava visok nivo personalizacije po različitim atributima (ime, pol, godine, itd.)

Image module

Modul za upravljanje kampanjama je jedan od načina za generisanje leadova i kvalifikovani leadovi dobijeni kampanjom automatski postaju ulaz za proces lead menadžmenta

Image module

Korisnik može izabrati grupu korisnika za plasiranje kampanje. Pored ručnog filtriranja korisnika, naši algoritmi mogu izvršiti segmentaciju korisnika.

Image module

Kampanje ne moraju biti plasirane istog momenta, već korisnik može zakazati i podesiti ponavljanje kampanje.

Image module

Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

Image module

Obe vrste kampanje su podržane. Korisnik može isfiltrirati listu korisnika za outbound kampanje, kako bi kampanja bila pokrenuta nakon korisnikovog pojavljivanja na određenom kanalu.

Image module

Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

Image module

Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

Image module

Naš  modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

Image module

Slanje masovnih, nepersonalizovanih kampanja je prošlost. U cilju povećanja stope odgovora, Selecta omogućava visok nivo personalizacije po različitim atributima (ime, pol, godine, itd.)

Image module

Modul za upravljanje kampanjama je jedan od načina za generisanje leadova i kvalifikovani leadovi dobijeni kampanjom automatski postaju ulaz za proces lead menadžmenta

Image module

Korisnik može izabrati grupu korisnika za plasiranje kampanje. Pored ručnog filtriranja korisnika, naši algoritmi mogu izvršiti segmentaciju korisnika.

Image module

Kampanje ne moraju biti plasirane istog momenta, već korisnik može zakazati i podesiti ponavljanje kampanje.

Benefiti

MULTISTEP
KAMPANJE
Na osnovu odgovora sprovode se dalje aktivnosti kampanje.
SVI KANALI
SU POKRIVENI
All channels are covered.
ANALITIČKE
KAMPANJE
Kampanje se sprovode kao rezultat analitičkih modela.
PRAĆENJE
REZULTATA
Praćenje performansi kampanje.
BRZO KREIRANJE
KAMPANJA
Kreiranje kampanja je brzo i jednostavno kroz korisnički interfejs koji je dizajniran za poslovne korisnike. Potrebno je manje od 5 minuta za kreiranje i slanje kampanje na filtriranu listu korisnika!
MULTISTEP
KAMPANJE
Na osnovu odgovora sprovode se dalje aktivnosti kampanje.
SVI KANALI
SU POKRIVENI
Svi kanali su pokriveni.
ANALITIČKE
KAMPANJE
Kampanje se sprovode kao rezultat analitičkih modela.
PRAĆENJE
REZULTATA
Praćenje performansi kampanje.
BRZO KREIRANJE
KAMPANJE
Kreiranje kampanja je brzo i jednostavno kroz korisnički interfejs koji je dizajniran za poslovne korisnike. Potrebno je manje od 5 minuta za kreiranje i slanje kampanje na filtriranu listu korisnika!
Image
Sledeći modul
Image
Sledeći modul
Image
Sledeći modul

Upoznajte
vaše korisnike
bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Beograd
Deo New Frontier Group kompanije
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Beograd | SRBIJA
saga.rs
selecta@saga.rs

Upoznajte

vaše korisnike

bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

Saga d.o.o. Belgrade
Deo New Frontier Group kompanije

64a Zorana Đinđića Blvd.
11070 Beograd | SRBIJA

saga.rs
selecta@saga.rs