Slide Bolje targetiranje,
Više personalizovanje,
Veći markentiški efekti.
Modul
za upravljanje
kampanjama
Preuzmite whitepaper

Modul
za upravljanje
kampanjama

Bolje targetiranje.
Personalizovane ponude.
Efikasnije marketinške kampanje.

PREUZMITE WHITEPAPER

Preuzmite whitepaper

  Zaboravite na plasiranje
  bulk kampanja

  Najefikasnije kampanje su kampanje u realnom vremenu kada su vaši korisnici na nekom od vaših kanala. Zamislite da pokrenete kampanju u trenutku kada je vaš korisnik na nekom od vaših komunikacionih kanala ili na vašem prodajnom kanalu? Upravo to vam omogućava naš modul za upravljanje kampanjama.

  Image module

  Zaboravite na plasiranje
  bulk kampanje

  Najefikasnije kampanje su kampanje u realnom vremenu kada su vaši korisnici na nekom od vaših kanala. Zamislite da pokrenete kampanju u trenutku kada je vaš korisnik na nekom od vaših komunikacionih kanala ili na vašem prodajnom kanalu? Upravo to vam omogućava naš modul za upravljanje kampanjama.

  Image module

  Stopa konverzije +80%.
  Da, moguće je!

  Image module

  Na primer, pitanja i odgovori na chatbot platformi
  treba da omoguće promene u realnom vremenu.
  Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
  stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
  o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

  Stopa konverzije +80%.
  Da, moguće je!

  Image module

  Na primer, pitanja i odgovori na chatbot platformi treba
  da omoguće promene u realnom vremenu.
  Kada banka pošalje e-mail kampanju (outbound kampanje),
  stopa konverzije je samo 0,8%. Kada korisnik pita chatbota
  o određenom proizvodu (inbound kampanje), stopa konverzije je 4/5.

  Funkcionalnosti

  Image module

  Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

  Image module

  Obe vrste kampanje su podržane. Korisnik može isfiltrirati listu korisnika za outbound kampanje, kako bi kampanja bila pokrenuta nakon korisnikovog pojavljivanja na određenom kanalu.

  Image module

  Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

  Image module

  Korisnik može jednostavno da kreira sadržaj za digitalne kanale, jednostavnim kopiranjem HTML sadržaja u Selectu.

  Image module

  Naš modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

  Image module

  Slanje masovnih, nepersonalizovanih kampanja je prošlost. U cilju povećanja stope odgovora, Selecta omogućava visok nivo personalizacije po različitim atributima (ime, pol, godine, itd.)

  Image module

  Modul za upravljanje kampanjama je jedan od načina za generisanje leadova i kvalifikovani leadovi dobijeni kampanjom automatski postaju ulaz za proces lead menadžmenta

  Image module

  Korisnik može izabrati grupu korisnika za plasiranje kampanje. Pored ručnog filtriranja korisnika, naši algoritmi mogu izvršiti segmentaciju korisnika.

  Image module

  Kampanje ne moraju biti plasirane istog momenta, već korisnik može zakazati i podesiti ponavljanje kampanje.

  Image module

  Budite sigurni u efikasnost vaše kampanje kroz AB testiranje i kreirajte kontrolne grupe.

  Image module

  Obe vrste kampanje su podržane. Korisnik može isfiltrirati listu korisnika za outbound kampanje, kako bi kampanja bila pokrenuta nakon korisnikovog pojavljivanja na određenom kanalu.

  Image module

  Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

  Image module

  Kampanja nije aktivnost koja se samo jednom izvršava, već je to proces. Korisnikov odgovor na jednu kampanju može biti input drugoj da započne.

  Image module

  Naš  modul za upravljanje kampanjama može biti integrisan sa svim raspoloživim kanalima (Viber, SMS, email, Facebook itd.)

  Image module

  Slanje masovnih, nepersonalizovanih kampanja je prošlost. U cilju povećanja stope odgovora, Selecta omogućava visok nivo personalizacije po različitim atributima (ime, pol, godine, itd.)

  Image module

  Modul za upravljanje kampanjama je jedan od načina za generisanje leadova i kvalifikovani leadovi dobijeni kampanjom automatski postaju ulaz za proces lead menadžmenta

  Image module

  Korisnik može izabrati grupu korisnika za plasiranje kampanje. Pored ručnog filtriranja korisnika, naši algoritmi mogu izvršiti segmentaciju korisnika.

  Image module

  Kampanje ne moraju biti plasirane istog momenta, već korisnik može zakazati i podesiti ponavljanje kampanje.

  Benefiti

  MULTISTEP
  KAMPANJE
  Na osnovu odgovora sprovode se dalje aktivnosti kampanje.
  SVI KANALI
  SU POKRIVENI
  Svi kanali su pokriveni.
  ANALITIČKE
  KAMPANJE
  Kampanje se sprovode kao rezultat analitičkih modela.
  PRAĆENJE
  REZULTATA
  Praćenje performansi kampanje.
  BRZO KREIRANJE
  KAMPANJA
  Kreiranje kampanja je brzo i jednostavno kroz korisnički interfejs koji je dizajniran za poslovne korisnike. Potrebno je manje od 5 minuta za kreiranje i slanje kampanje na filtriranu listu korisnika!
  MULTISTEP
  KAMPANJE
  Na osnovu odgovora sprovode se dalje aktivnosti kampanje.
  SVI KANALI
  SU POKRIVENI
  Svi kanali su pokriveni.
  ANALITIČKE
  KAMPANJE
  Kampanje se sprovode kao rezultat analitičkih modela.
  PRAĆENJE
  REZULTATA
  Praćenje performansi kampanje.
  BRZO KREIRANJE
  KAMPANJE
  Kreiranje kampanja je brzo i jednostavno kroz korisnički interfejs koji je dizajniran za poslovne korisnike. Potrebno je manje od 5 minuta za kreiranje i slanje kampanje na filtriranu listu korisnika!
  Image
  Sledeći modul
  Image
  Sledeći modul
  Image
  Sledeći modul

  Upoznajte
  vaše korisnike
  bolje.

  PREUZMITE LIGHTPAPER

  Preuzmite lightpaper

   Saga d.o.o. Beograd
   Deo New Frontier Group kompanije
   Bulevar Zorana Đinđića 64a
   11070 Beograd | SRBIJA
   saga.rs
   selecta@saga.rs

   Upoznajte

   vaše korisnike

   bolje.

   PREUZMITE LIGHTPAPER

   Preuzmite lightpaper

    Saga d.o.o. Belgrade
    Deo New Frontier Group kompanije

    64a Zorana Đinđića Blvd.
    11070 Beograd | SRBIJA

    saga.rs
    selecta@saga.rs