Studija slučaja

Izazovi

Nedovoljna iskorišćenost upravljanja potencijalnim korisnicima u svim dodirnim tačkama u Retail bankarstvu. Nedostatak sveobuhvatnog i primenljivog pregleda od 360°, koji omogućava bolje razumevanje klijenata i njihovih potreba. Nedostatak digitalnih informacija o potencijalnim korisnicima. Bilo je poteškoća u praćenju prodajnih i uslužnih aktivnosti, a posebno izazova u upravljanju pipeline aktivnostima. Velika količina nestrukturiranih digitalnih podataka (Internet stranica Raiffeisen banke, Rea Chatbot, Twitter, YouTube, itd.) nije korišćena za prediktivno modeliranje i kampanje. Višestruki sistemi koje koriste različita odeljenja i fragmentirane informacije o korisnicima kroz više sistema. ’’Prebacivanje’’ između više sistema radi dobijanja informacija o korisnicima.

O Raiffeisen banci
Image module

500+

Zaposlenih
Image module

86

Poslovnica
Image module

5+

Integracija aplikacija
Image module

800K+

Korisnika
Implementirano rešenje
Moduli:

Potpuni 360 pregled klijenata (osnovni bankarski sistem i usluge trećih strana, podaci o riziku, prikupljanje podataka, aplikacije korisnika, pritužbe korisnika, profil korisnika, transakcijske aktivnosti, komunikacija sa prodajnim ponudama i istorija svih dodirnih tačaka sa bankom, itd.)

Upravljanje prodajnim prilikama i zadacima, uključujući registraciju potencijalnih korisnika.

Modul za notifikacije za pojednostavljenje i povećanje transparentnosti u komunikaciji između front i back office-a, uključujući automatizovane informacije o promenama statusa podataka o potencijalnim korisnicima.

Prikaz ostvarenja zaposlenih podržava prodaju i servisne aktivnosti i prati prodajne rezultate.

Hub za donešenje odluka koji uključuje mogućnost odlučivanja u realnom vremenu koji podržava set aktivnosti.

Najbolja sledeća ponuda i aktivnost za korisnike.

Big data sloj (za skladištenje masovnih nestrukturiranih podataka sa sajta, Rea chatbot, YouTube, Twitter, itd.) integrisan sa kompletnom arhitekturom.

Moderan modul za upravljanje kampanjama integrisan sa prodajnim i servisnim kanalima, koji omogućava ponude u realnom vremenu.

Modul za izveštavanje koji podržava automatsku vizualizaciju relevantnih KPI-ova.

Finansije: Korisnici koji se suočavaju sa CRM-om za stvaranje optimalnih finansijskih i investicionih predloga i zadovoljenje finansijskih potreba premium klijenata, što im pruža prilagođeni pristup i obogaćuje njihovo iskustvo.

Anketa: Menadžment anketa zasnovana na događajima za ispitivanje i merenje zadovoljstva korisnika u cilju poboljšanja trenutnog portfolija, ali i za verifikaciju akcija drugih modula.

Izjava korisnika
Image module

„Korisnici su najvažniji resurs za mnoge kompanije širom sveta. S ciljem da značajno poboljšamo odnos sa našim klijentima i da snažno podržimo viziju banke da bude najpoželjnija finansijska institucija na srpskom tržištu, Selecta podržana naprednom analitikom omogućila nam je da izgradimo robusnu platformu za prodaju i servise sa objedinjenim i fleksibilnim interfejsom za upravljanje svim dodirnim tačkama klijenata za marketinške i prodajne aktivnosti. Sa Selectom, maksimiziran je Customer Lifetime value, a samim tim i kapital klijenta banke “

Dragan Mikičić
Direktor CRM sektora, Raiffeisen banka Srbija
Benefiti

360° pregled korisnika pored brzog pregleda korisnikovog profila omogućava unapređenje svih aktivnosti u životnom ciklusu korisnika, kao što su pametniji onboarding proces, povećana unakrsna prodaja i prodaja u kasnijim fazama i efikasnije zadržavanje korisnika.

Eliminisanje nekonvertovanja lead-ova na svim kanalima. Snimanje potencijalnih korisnika na svim kanalima (bankomati, mBanking, sajt, filijale, call centar, e-mail, chatbot itd.) putem jedinstvene integrisane platforme i pametno upravljanje potencijalnim klijentima. Omogućeno je upravljanje unapred odobrenim digitalnim i online procesima izdavanjima kredita. Uključena je registracija potencijalnih korisnika i dalje aktivnosti sa njima.

Brzo i lako dizajniranje novih kampanja za korisnike. Automatizovano dodeljivanje potencijalnih lead-ova različitim timovima, uključujući call centar, filijale, itd. Modul za upravljanje kampanjama integrisan je sa modulima za upravljanje prodajnim prilikama i zadacima i omogućava praćenje i upravljanje svih prodajnih i servisnih aktivnosti, čime povećava konverziju potencijalnih korisnika u korisnike banke. Ceo sistem podržava modul notifikacija, koji pojednostavljuje čitav proces, čineći ga efikasnijim.

Broj marketinških aktivnosti u realnom vremenu, uključujući odbijene transakcije na bankomatima, prepoznajući nameru klijenta tokom konverzacije sa Rea chatbotom, identifikovani klijenti preko sajta banke i akcije u skladu sa njihovim afinitetima i mnoge druge.

Najbolja sledeća ponuda i aktivnost za korisnike u velikoj meri podržavaju efikasniju i efektivniju brigu o korisnicima, kao i prodaju novim korisnicima, uključujući kreiranje personalizovanih kontekstualnih ponuda u realnom vremenu.

Brz pregled kritičnih KPI-ova kroz modul dashboard-a i sveobuhvatno vizuelno rešenje vezano za sve relevantne KPI-ove kroz modul izveštavanja.

Sve ove prednosti koje Selecta nudi, dovode do poboljšanog odnosa sa našim klijentima i poboljšanog korisničkog iskustva, što Raiffeisen banku stavlja ispred konkurencije i dugoročno garantuje održivo bankarstvo.

Sve ove prednosti koje Selecta nudi, dovode do poboljšanog odnosa sa našim klijentima i poboljšanog korisničkog iskustva, što Raiffeisen banku stavlja ispred konkurencije i dugoročno garantuje održivo bankarstvo.

Upoznajte
vaše korisnike
bolje.

PREUZMITE LIGHTPAPER

Preuzmite lightpaper

  Saga d.o.o. Beograd
  Deo New Frontier Group kompanije
  Bulevar Zorana Đinđića 64a
  11070 Beograd | SRBIJA
  saga.rs
  selecta@saga.rs

  Upoznajte

  vaše korisnike

  bolje.

  PREUZMITE LIGHTPAPER

  Preuzmite lightpaper

   Saga d.o.o. Belgrade
   Deo New Frontier Group kompanije

   64a Zorana Đinđića Blvd.
   11070 Beograd | SRBIJA

   saga.rs
   selecta@saga.rs