fbpx

Pet načina kako CRM može da poboljša marketinške kampanje

2. jul 2021.

Pet načina kako CRM zasnovan na veštačkoj inteligenciji može da poboljša marketinške kampanje

Nekada davno kada je u svetu preovladavala nesofisticirana i neoriginalna komunikacija kompanija, postojala je najsjanija zvezda svih vrsta kampanja – masovne kampanje. Kompanije su verovale da će “one-fits-all“ pristup dati željene rezultate, a korisnik će biti zadovoljan i iznenađen porukom. S druge strane, zaposleni u marketing sektorima su morali da ulažu veliki napor za stvaranje šablonskog, nepersonalizovanog sadržaja koji su slali na desetine hiljada adresa. Glavni cilj je bio stvaranje komunikacije bez obzira da li podstiču prodaju, povratne informacije ili bilo kakav odgovor korisnika. Ovakav vid kampanja vladao je jako dugo, iako je njihov uticaj na rezultate kompanije bio upitan.

Iz dana u dan kupci nisu odgovarali na masovne kampanje koje su svakodnevno dobijali, a kompanije moraju da nađu način da ih impresioniraju. Ali, onda se pojavio novi pristup – “Data-driven”, u potpunosti okrenut korisnicima, zasnovan na događajima, fokusiran na automatizaciju, koji reaguje u realnom vremenu, pomaže lukrativnijem donošenju odluka, koji definiše sledeću najbolju akciju za kompaniju koja generiše personalizovani sadržaj. To je sistem upravljanja odnosima sa korisnicima koji je u potpunosti promenio i poboljšao način na koji kompanije planiraju i realizuju marketinške kampanje i akcije, ali i povećavaju zadovoljstvo korisnika ponudama kompanija, odzivom, proaktivnošću i tretmanima.

U nastavku ćemo navesti 5 najvažnijih načina kako CRM može biti odličan partner kada govorimo o najboljim marketinškim akcijama.

Preciznije targetiranje i efikasnija segmentacija korisnika

Svaka kampanja, čak i ona sa najpovoljnijom ponudom, sadržajem i plasiranjem u pravom trenutku, beskorisna je ako je kompanija ne pošalje pravom korisniku. Prvi korak u čitavom procesu marketinške kampanje mora da bude precizno definisanje ciljne grupe i segmentiranje korisnika, ako kompanija želi da ostvari značajan uticaj i rezultate. Vreme kada su zaposleni morali da čuvaju podatke korisnika u različitim datotekama i programima, da bi ih ručno sortirali i grupisali, je prošlo. CRM je prava riznica informacija kada je u pitanju učenje o vašoj ciljnoj publici.

U CRM-u, kompanija ima podatke o svakom pojedinačnom korisniku, ili potencijalnom korisniku i može da kreira najprofitabilnije marketinške aktivnosti. Efektivna segmentacija korisnika podrazumeva njihovu podelu na osnovu istorije njihovih aktivnosti povezanih sa poslovanjem kompanije, njihovih preferencija, demografskih podataka itd. kako bi im se pružila najbolja ponuda.

Hiper-personalizovani sadržaj

Od sada pa na dalje, korišćenjem CRM-a, zaboravite na frazu kao što je „Dragi korisniče“ ili bilo koju drugu bezličnu frazu na početku sadržaja koja poručuje „Dragi korisniče, ovo je masovna kampanja i dobićete potpuno istu ponudu kao i svaki drugi korisnik!”. Bogatstvo bilo kog kvalifikovanog CRM-a leži u mogućnosti da korisnika detaljno upoznate počev od njegovog pola, imena, pozicije, njegovih tendencija, ponašanja, najaktuelnijih potreba i bilo kog drugog atributa koji kompanija može da zamisli. Imajući sve te centralizovane informacije, kompanija može da oblikuje svoju ponudu i preporuke na osnovu tačnih preferencija korisnika i prethodnih aktivnosti. Važno je napomenuti da je CRM-u potrebno svega nekoliko sekundi da personalizuje ponudu za korisnika, ali to pozitivno iskustvo dugo živi u sećanju korisnika i „vuče“ ga da se vrati. Korisnici žele da vide kako je kompanijama stalo do njih, cene personalizovan pristup i pamte ga.

Impresioniranje korisnika ponudama u realnom vremenu i višekanalnim pristupom

Pored toga što korisnici očekuju da dobiju ponudu koja u potpunosti odgovara njihovim potrebama, veoma je važno da je dobiju u pravo vreme. Trenutak plasiranja ponude je presudni deo marketinškog procesa, a personalizacija sadržaja, zajedno sa aktivnostima kompanije koje se realizuju na osnovu važnih događaja vezanih za korisnike, savršena su kombinacija za zadovoljne korisnike koji su odani vašem brendu. Kod naprednih CRM-ova svaka kampanja ima neodređeno ponašanje, jer se oblikuje u realnom vremenu i u zavisnosti od reakcija korisnika na bilo kom dostupnom kanalu. U bilo kom delu dana, kompanije će moći da ponude korisnicima ono što im zaista treba, da pruže adekvatne usluge i upravljaju potencijalnim nezadovoljstvom. Ono što je od najveće važnosti je mogućnost započinjanja komunikacije na jednom kanalu i nastavka na drugom, poželjnijem sa stanovišta korisnika. Sva ta komunikacija skladišti se na jednom centralizovanom mestu u CRM rešenju- na 360° profilu korisnika.

Kampanje ka potencijalnim korisnicima i integracija sa third-party softverima

Jedna stvar je kada kompanije žele da implementiraju novi sistem od početka, a potpuno druga stvar kada kompanije već koriste različite sisteme i alate za svoje svakodnevno poslovanje. CRM na vrlo jednostavan način pruža mogućnost povezivanja sa onoliko softvera koliko je kompanijama potrebno. Ovo omogućava veliku uštedu vremena jer zaposleni ne moraju istovremeno da koriste više softvera/sistema i da se „šetaju“ između nekoliko aplikacija ili da uvoze podatke sa različitih lokacija u CRM. Čak i kada kompanije koriste neke popularne reklamne platforme za kampanje koje nisu okrenute samo ka korisnicima, moguće ih je integrisati sa CRM-om. Korišćenjem npr. Google Ads-a, kompanija može privući potencijalne klijente, dok putem CRM-a kompanija prati konverziju potencijalnih klijenata. Veoma je važno povezati ove elemente kako bi se uvideo stvarni razlog privlačenja potencijalnih klijenata, ali i da bi se bolje definisale i sprovodile buduće aktivnosti prema ciljanim korisnicima.

Automatizacija procesa i značaj kontakt politike

Svaka od prethodno pomenute četiri stavke nije toliko impresivna funkcionalnost CRM-a, u smislu boljeg kreiranja marketinške kampanje, ako zaposleni gube mnogo vremena da bi ih prilagodili i primenili. Tu počinje magija! Proces stvaranja kampanje koji je prilagođen akcijama kompanije i koji u potpunosti uključuje sva poslovna pravila i politike, jedini je korak koji bi zaposleni trebalo da preduzmu. Svaki drugi korak je automatizovan i prati prethodno definisani proces kampanje. Ovo pomaže zaposlenima iz marketinškog sektora koji koriste CRM-ov modul za upravljanje kampanjama da svoje neprocenjivo vreme usmere na kreativni proces kreiranja kampanja, nakon čega je potrebno samo nekoliko klikova da ga uvezu u CRM. Takođe, nijednog klijenta ne bi trebalo da opterećuju gomilom kampanja na istu temu, pa  korišćenje CRM-a nameće precizno kreiranje kontakt politike za dnevno, nedeljno, mesečno i godišnje poslovanje. To je nešto što je jako značajno kod CRM-a, naročito kada je u pitanju plasiranje kampanja.

Zaključak

Korišćenje CRM-a za unapređenje marketinških kampanja podiže taj proces na potpuno novi nivo. Cilj da započnete dvosmernu komunikaciju u kojoj poštujete i koristite povratne informacije korisnika kao veoma važnu stavku u potpunosti se postiže primenom kvalitetnog CRM sistema. Najbolji način da odgovorite na potrebe korisnika je da vaš CRM neprestano prikuplja informacije i uvide o korisnicima kao ulazni element u kreiranju kampanje. Korisnici znaju šta žele i spremni su da ulože svoje vreme i novac u uživanje u personalizovanom iskustvu.

Autor:
Team member
Maja Janković
Specijalista za proizvod
Autor:
Team member
Maja Janković
Specijalista za proizvod

Get to know
your customers
better.

GET LIGHTPAPER
Saga d.o.o. Belgrade
Member of New Frontier Group
64a Zorana Djindjica Blvd.
11070 Belgrade | SERBIA
saga.rs
selecta@saga.rs

FAQ   |   Finance   |   Banking   |   Telecommunications   |   Retail   |   Why Selecta   |   How it Works

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://selectacrm.app/wp-content/uploads/2020/04/Request-a-demo.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}