fbpx

Objedinjeni podaci- vaš put do uspeha

20. septembar, 2021.

U današnjem svetu, svakodnevno slušamo o važnosti podataka, o tome kako bi trebalo da prikupljamo podatke o korisnicima, koliko su važni izvori podataka, odnosno pridaje se veliki značaj svemu onome što u sebi sadrži reč podaci. Ali na kraju, ključno pitanje koje bi svaka kompanija trebalo da postavi je Kako možemo da izvučemo vrednost iz naših podataka? Zaista, tačno je da ako želite da iskoristite sve mogućnosti podataka i budete kompanija zasnovana na podacima, prvo morate da pokrijete sve osnovne korake, poput prikupljanja podataka sa svih kanala. Još važnije, od prvog koraka kroz ceo proces, najvažnije treba da bude to da uvek donosite vrednost vašim korisnicima.

ŠTA SU OBJEDINJENI PODACI

Jednostavno rečeno, kada kompanija integriše svoje raznovrsne izvore podataka u jedan i stvori jedinstven centralni prikaz – to predstavlja objedinjene podatke. U osnovi, to znači da se podaci mogu virtuelizovati kroz jedan jedinstveni sloj. Ovaj pristup nudi kompaniji mogućnost centralizovanog pregleda podataka u celoj kompaniji kako bi različita odeljenja i zaposleni delili i koristili podatke za donošenje odluka. Posedovanje razuđenih podataka znači da postoji poteškoća u deljenju istog znanja i analiza, kao i uključivanje svih u data-driven procese. Prelazak na jedinstveni koncept podataka znači da će kompaniji biti lakše da se fokusira na zajednički cilj. Takođe, nešto čega kompanije moraju da budu svesne je da posedovati strukturirane podatke nije isto što i imati objedinjene podatke. Strukturirani skupovi podataka su definisani i njihovi obrasci olakšavaju pretraživanje i pronalaženje u relacionim bazama podataka. Iako je potrebno imati strukturirane podatke, ako kompanije žele da se istaknu u upravljanju podacima, put kojim bi trebalo da idu je prelazak na objedinjene podatke.

Takođe, jedan od ključnih delova kada govorimo o objedinjenim podacima je važnost kvaliteta podataka, kao i činjenica da nisu svi podaci isti. Posedovati različite podatke, kao što su strukturirani, nestrukturirani i višestruko strukturirani podaci i imati podatke niskog kvaliteta, ključni su izazovi stvaranja objedinjenih podataka, zajedno sa složenošću spajanja izvora i sistema za skladištenje. Suočavanje sa svim ovim izazovima nije lako, ali uz pravo vođenje timovi mogu da prevaziđu svaku prepreku i stvore put do jedinstvenih podataka.

ZAŠTO JE TO VAŽNO?

Kada govorimo o prednostima objedinjenih podataka, osim tehnoloških prednosti kao što su bolja sigurnost podataka, brži pristup podacima i analitika, kao i poboljšani kvalitet i skalabilnost podataka, postoje i mnoge poslovne prednosti. Jedna od ključnih prednosti objedinjenih podataka je ta što će kompanija dobiti preciznu i potpunu sliku o tome šta se dešava unutar organizacije, a s druge strane fokus se stavlja na korisnika. Zahvaljujući izgradnji jedinstvenog ekosistema podataka, tim za poslovnu inteligenciju i analitičari, zajedno sa vlasnicima proizvoda i timovima orijentisanim na korisnike, mogu da budu sigurni da na prvom mestu poznaju svoju kompaniju i naravno poznaju svoje korisnike. Imajući sve ovo na umu, kompanije mogu da budu agilnije pri donošenju boljih poslovnih odluka, povećaju inovativnost i poboljšaju korisničko iskustvo.

KAKO TO UTIČE NA KORISNIČKO PUTOVANJE?

Kada se strategija i podaci kompanije usmere na korisnika, sledeći korak je upotreba podataka na svim tačkama putovanja korisnika i kreiranje potpuno personalizovanog i dinamičnog putovanja za svakog korisnika.

Dakle, prikupljanje podataka sa brojnih kanala omogućava kompaniji da ih iskoristi za:

  • Sticanje uvida u komunikacione kanale,
  • Identifikovanje preferencija i potreba korisnika,
  • Poboljšanje internih procesa koji utiču na korisničko putovanje,
  • Personalizacija svojih proizvoda i usluga,
  • Rešavanje problema i nezadovoljstva,
  • Odabir prave akcije prema svakom korisniku,
  • Korišćenje napredne analitike i koncepata.

KLJUČNA RAZMATRANJA

Spominjanje objedinjenih podataka na prvi pogled zvuči kao više tehnički proces, jer nema uticaja na korisnike ili poslovne procese. Međutim, ovo je samo mali deo šire slike i koristi koje donosi. Razmišljajući o podacima koje posedujete, ne samo da radite na centralizaciji i unifikaciji podataka, već i na:

  • Povećanju zadovoljstva korisnika,
  • Prikupljanju dragocenih poslovnih uvida,
  • Poboljšanju ukupnih poslovnih procesa.
Autori:
Team member
Ana Jaćimović
Product Owner
Team member
Aleksandra Vučičević
Product Specialist
Autori:
Team member
Ana Jaćimović
Product Owner
Team member
Aleksandra Vučičević
Product Specialist

Get to know
your customers
better.

GET LIGHTPAPER
Saga d.o.o. Belgrade
Member of New Frontier Group
64a Zorana Djindjica Blvd.
11070 Belgrade | SERBIA
saga.rs
selecta@saga.rs

FAQ   |   Finance   |   Banking   |   Telecommunications   |   Retail   |   Why Selecta   |   How it Works

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://selectacrm.app/wp-content/uploads/2020/04/Request-a-demo.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}