fbpx

5 načina kako korišćenje sistema zasnovanih na AI doprinose smanjenju troškova

7. jul 2021.

5 načina kako korišćenje sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji doprinosi smanjenju troškova poslovanja

Svaki pojedinačni proces u kompaniji započinje sa željom da se poboljša zadovoljstvo korisnika i završava tek kada kompanija ima dugoročnu potvrdu da je korisnik zaista zadovoljan. Ali to može da bude vrlo iscrpljujući proces za sve uključene u njemu, jer pre svega može da bude veoma skup, sa mnogo kašnjenja, sa pregršt situacija koje kompanije nisu predvidele, sa greškama nastalim zbog nerazumevanja, decentralizacije i neautomatizacije.

Tu na scenu stupaju platforme za upravljanje odnosima sa korisnicima, koje su zasnovane na modernim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje. Oni su najbolji alati, partneri i pratioci koji mogu da doprinesu izjednačavanju celokupnog poslovanja, poboljšanju produktivnosti zaposlenih, čineći korisnike lojalnijim i povezanim sa kompanijom, poboljšavajući iskustvo korisnika. Glavni zadatak je odabrati najbolju platformu koja je najprikladnija za potrebe kompanije, poslovanje i buduće ciljeve.

U nastavku je navedeno 5 najvažnijih načina kako CRM može da vam pomogne da efikasno smanjite troškove.

Organizacija poslovnih aktivnosti koristeći automatizaciju procesa

Da bi radile na poboljšanju odnosa sa korisnicima, kompanije moraju da se pobrinu da svaki zaposleni bude upoznat sa svojim zadatkom u realnom vremenu i definiše koji je sledeći korak u procesu koji vodi ka tome da kompanija bude prvi izbor korisnika. Bez ovoga, oslanjajući se na različite aplikacije, papire i planere, gotovo je sigurno da će kompanija platiti penale za sva kašnjenja prouzrokovana neautomatizacijom. Ali, dizajniranjem svih poslovnih procesa pomoću naprednih platformi, kompanija može da dizajnira svaku fazu korisničkog putovanja, da definiše odgovornosti zaposlenih, kao i moguće reakcije na svakom koraku kupovine. Najvažnije je da automatizacija minimizira troškove nastale usled grešaka, što se odražava na celokupnu uslugu, jer zaposleni neće moći da pomešaju detalje ili da nešto zaborave usled nagomilanog posla. Sve ovo utiče i na finansijske aspekte i na lojalnost, što nas dovodi do tačke kada shvatamo kako sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji rešavaju jedan od najvažnijih izazova kada govorimo o smanjenju troškova – organizaciji aktivnosti.

Olakšava onboarding proces korisnika

Svaka kompanija ima svoj individualni onboarding proces novih korisnika, koji može da traje određeno vreme (od 30 dana do nekoliko meseci) i to je presudni deo u kome kompanija ima potpunu pažnju korisnika. Svi znamo da prvi utisak ostavlja značajan uticaj na buduće interakcije, pa je veoma važno da kompanija dobro postupi u ovom procesu. Automatizacija procesa pruža mogućnost kompaniji da u nekoliko klikova kreira personalizovano putovanje zasnovano na aktivnostima korisnika. Ovim su obuhvaćene sve relevantne kampanje čije će slanje biti pokrenuto u zavisnosti od aktivnosti korisnika i zadataka zaposlenih iz različitih odeljenja itd.

Sprečava odlazak korisnika korišćenjem „Churn modela“ mašinskog učenja

U svakom biznisu zadržavanje korisnika je od velike važnosti, a troškovi njihovog zadržavanja su pet puta manji od troškova pridobijanja novih korisnika. Imajući ovo na umu, postojanje proaktivnog i analitičkog CRM softvera koji može da predvidi kada korisnik želi da napusti vašu kompaniju, je neprocenjivo. Modeli predikcije odlaska korisnika vrše procene na osnovu postojećih podataka koji uključuju sve aktivnosti korisnika na svim dostupnim kanalima u vezi sa bilo kojim proizvodom / uslugom i daju predviđanja stope odlaska za svakog korisnika.

Svaki potencijalni odlazak korisnika pokreće automatsko kreiranje postupka zadržavanja, pomoću kog svaki zaposleni može da radi i donosi najbolje moguće odluke. Ako CRM ima hub za odlučivanje u realnom vremenu, kompanija može automatski da reaguje i u realnom vremenu pronađe najbolju ponudu za određenog korisnika kako bi ga zadržala u kompaniji. Ovo je veoma korisno, jer zaposleni imaju ove podatke na 360° pregledu korisnika u realnom vremenu i mogu da definišu sledeći korak na osnovu tačnih činjenica; bilo da žele da pošalju ponudu ili da je predstave korisniku lično. Sve stvari koje su prethodno pomenute ukazuju na još jedan problem koji CRM uspešno rešava – produžavaju vreme koje korisnik provede u sistemu kompanije.

Značajno smanjuje marketinške troškove

Pre bilo kog kreativnog procesa, marketinški tim bi trebalo da odredi ciljnu grupu za određenu marketinšku kampanju. Kako bi kreativnim ljudima omogućio da rade nešto u čemu su najbolji, sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji olakšavaju proces slanja kampanja, tako što dugotrajni izazov filtriranja i sortiranja pretvaraju u proces koji traje samo nekoliko sekundi.. Imajući centralizovanu bazu podataka i ogroman izbor filtera, koji se odnose i na podatke o korisnicima i na njegove aktivnosti, marketinški tim može vrlo precizno da definiše željenu ciljnu grupu kako bi ostvario najbolji mogući uticaj. Pored toga, integracija CRM-ovog modula za upravljanje kampanjama sa svim dostupnim kanalima kompanije pomaže timu da sprovede bilo koju vrstu marketinške kampanje u jednoj aplikaciji, bez gubljenja vremena na menjanje ekrana i sortiranje podataka. Imajući sve odgovore i reakcije korisnika na vaše kampanje sadržane u njegovom prikazu od 360°, pomaže timu u definisanju nove kampanje i poboljšanju pristupa. Problem koji prepoznajemo pod ovim podnaslovom je kako učiniti marketinške aktivnosti efikasnijim, a upravo sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji osiguravaju da se ovi troškovi svedu na minimum.

Olakšava personalizaciju sadržaja i zadržava potrebnu dozu kreativnosti

Kada govorimo o stvaranju personalizovanog, dobro vizualizovanog sadržaja, sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji nude mogućnost za ubacivanje HTML kôda i za izgradnju kampanja sa visokim kvalitetom sadržaja. Ovaj alat pruža možda isti rezultat kao i kampanje pre CRM ere u pogledu izgleda, ali omogućava marketinškom timu da fokus sa repetitivnog posla prebaci na kreativnost, čineći stvari efikasnim.

Pruža efikasno izveštavanje

Jedna od najznačajnijih benefita u korišćenju jednog kvalifikovanog CRM softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji je mogućnost praćenja količine odrađenih zadataka i dostignuća putem višedimenzionalnog dashboarda u realnom vremenu. Menadžeri ne moraju da gube vreme prikupljajući i obrađujući podatke u zamornim i ogromnim Excel tabelama. To je vrlo komplikovana, dugotrajna aktivnost koja je uvek prožeta greškama. Da bi imali uvid u rezultate svojih zaposlenih, menadžeri bi trebalo samo da pogledaju automatski generisane, jasne, intuitivno vizualizovane izveštaje, a oni će im sigurno pomoći da donesu najlukrativnije odluke na osnovu rezultata. Ono što je kompleksnije od analize trenutne situacije je pokušaj što preciznijeg predviđanja budućih trendova. Platforme zasnovane na veštačkoj inteligenciji će još jednom biti dostojan partner, jer vam može pokazati istorijske podatke povezane sa određenom temom, tokovima i trendovima koje ima. Sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji zaista pomažu vašem poslovanju pružanjem najsavremenijih informacija u realnom vremenu i rešavanjem ogromnih poteškoća – centralizacija, pravovremenost i predstavljanje izveštaja.

Poboljšava portfolio

Bilo koji deo koji smo opisali u ovom blogu nema toliki značaj ukoliko kompanija ne zatvori krug iznivelisanog poslovanja – dobijanjem povratnih informacija od žila kucavica poslovanja – korisnika. Svaki kvalitetan softver pruža modul koji je odgovoran za prikupljanje povratnih informacija korisnika o trenutnom portfoliu. To kompaniji daje neprocenjiv uvid u to kako su korisnici zadovoljni njenom uslugom, portfoliom i svim relevantnim kriterijumima koje kompanija postavlja. Ovo je od izuzetne važnosti, jer kompanije mogu da spreče mnogo potencijalnih problema – nezadovoljene potrebe korisnika, loša korisnička usluga, neprilagođene ponude itd. Povratne informacije se obično prikupljaju na zanimljiv način i imaju dobar vremenski raspored – nakon nekog događaja na korisničkom putovanju, jer je tada veća verovatnoća da će u ovu svrhu usmeriti pažnju. Korisnici moraju da budu deo razvoja portfolia, direktno ili ne, ako kompanija želi da pruži najbolje iskustvo bez stvaranja mnogo troškova.

Zaključak

Svi znamo da postoji mnogo različitih načina za smanjenje troškova, koji su rezultat disbalansa u nekim poslovnim oblastima, ali onaj koji garantuje još bolji, dugoročniji rezultat je dobro kvalifikovana  platforma za upravljanje odnosima sa korisnicima. Pored uklanjanja svih nepotrebnih troškova, pruža vam alate za poboljšanje ponuda, uočavanje problema u ranim fazama i prepoznavanje praznina. Iz svega navedenog možemo zaključiti da je spektar benefita od korišćenja sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji širok, kako za zaposlene tako i korisnike.

Autor:
Team member
Maja Janković
Specijalista za proizvod
Autor:
Team member
Maja Janković
Specijalista za proizvod

Get to know
your customers
better.

GET LIGHTPAPER
Saga d.o.o. Belgrade
Member of New Frontier Group
64a Zorana Djindjica Blvd.
11070 Belgrade | SERBIA
saga.rs
selecta@saga.rs

FAQ   |   Finance   |   Banking   |   Telecommunications   |   Retail   |   Why Selecta   |   How it Works

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://selectacrm.app/wp-content/uploads/2020/04/Request-a-demo.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}